Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Homepage

K zamyšlení

Žil jednou jeden malý chlapec, který měl velmi zlou povahu ... více v celém článku ...

foto: tajemníkův archiv

 

Otec mu dal hromádku klínů a řekl mu, že vždy, když se rozzlobí, ať zatluče jeden klín do plotu vzadu za domem.

První dny chlapec zatloukal do plotu spousty klínů, ale za několik týdnů se naučil kontrolovat svůj hněv a počet zatlučených klínů se postupně snižoval. Zjistil, že je jednodušší ovládat zlost, než zatloukat klín do plotu.

Nakonec přišel ten den, kdy se chlapec ani jednou nerozzlobil. Řekl to otci a ten mu navrhl, aby teď chlapec vytahoval vždy jeden klín, když se za celý den ani jednou nerozhněvá.

Dny míjely a chlapec po čase mohl říct otci, že v plotě nezůstal žáden klín.

Tehdy vzal otec chlapce za ruku a zavedl ho k plotu. Tam mu řekl: „Udělal jsi dobře, chlapče, ale podívej se na ty díry v plotě. Ten plot už nebude nikdy takový, jaký byl. Když řekneš něco ve zlosti, tak to zanechá právě takové jizvy – jako když zabodneš do člověka nůž a vytáhneš ho.

 

Nezáleží na tom, kolikrát řekneš – „lituji“, rána stále zůstává. Rána způsobená slovem bolí stejně, jako fyzický úder.

Přátelé jsou vlastně velmi drahé drahokamy. Rozveselují tě a podporují ve všem. Vyslechnou tě, když máš starosti, pochválí tě a vždy jsou ochotni ti otevřít své srdce.


Možná si řekneš, - „to je narážka na mne“! Anebo – „Já jsem takového tátu neměl, aby mne naučil ovládat hněv.“

Nevím kdo vymyslel tento příběh, (byl napsán v novinách bez uvedení autora) ale Ježíš Kristus také rád vyprávěl příběhy. V Bibli – v Novém Zákoně se jim říká podobenství. Je tam hodně moudrosti. Je dobré číst Bibli – Boží Slovo a nechat se měnit Bohem. Bůh je ten nejmoudřejší Otec. Je nádherné poznávat Boha a nechat se jim měnit.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.