Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Homepage

Matematika a Bible

V Bibli máme důkaz, že jí psala inteligence, kterou si ani nedovedeme představit. Opírá se o zvláštnosti řecké a hebrejské abecedy. ...

foto: ilustrační, (c) tajemníkův archiv

V řecké abecedě je 26 písmen, 10 symbolů (zvláštních), které převzali, 10 symbolů pro čísla.

Hebrejská abeceda má 22 písmen. Každé písmeno má číselnou hodnotu. Stejně tak je tomu v řecké abecedě. Řecká abeceda nemá samostatné výrazy pro čísla. Pouze dvě čísla mají samostatné výrazy. 6 a 90.

Bibli tak můžeme číst nejen podle slova, ale také podle čísel. To dokazuje, že Bible nemůže být knihou, kterou napsal člověk. Nejčastěji se vyskytuje číslo 7. V sedmi dnech Hospodin stvořil zemi. Bylo 7 úrodných a 7 hladových. Sedm dní obcházeli Jericho, 7 let milostivé léto atd…

Pak jsou zde násobky čísla 7. Je zde i zvláštní verš – Moudrost drží na 7 sloupech. Sedmička je číslem plnosti nebo dokonalosti. Písmena, která lze převést na číslice vedou k zvláštnímu poznání. Každá věta, každý odstavec dává hodnotu čísla 7 nebo jeho plného násobku. V hebrejštině a řečtině od Mojžíše až po Zjevení. Každý se o tom může přesvědčit. Lze to ověřit, a tedy i dokázat. Hebrejci čtou obráceně, to znamená, že mají první stránku jako poslední. První věta Bible zní – Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Pod každým písmenem je číselná hodnota. Celkově to je 2 702, což je dělitelné číslem 7. Číselná hodnota důležitých slov této věty je 777 = Bůh ve své trojjedinosti. Sloveso – stvořil = číselná hodnota 203 : 7. Číselná hodnota prvního a posledního písmene této věty = 1393 = (7 x 199). Součet písmen této první biblické věty je 28 = 4 x 7. (nebe je 7, země je 7) V této jediné větě je 15 různých skupin, které nám ukazují na číslo 7.

Není možné aby něco takového mohl vytvořit člověk té doby. Snad jedině za pomoci počítačové metody, což je zcela vyloučeno. Tyto tajuplné číselné souvislosti jsou ochranou před nežádoucími zásahy lidské svévole. Například apokryfní knihy neukazují souvislosti s číslem 7. Jsou tedy hluché. Lidé kteří Slova seřazovali do Bible byli vedeni Duchem Svatým. Číselné skupiny i ve jménech 26 autorů Starého a Nového Zákona + násobek čísla 7. Například číselná hodnota jména David = 7 x 162; Mojžíš = 7 x 121. Výrazy jednotlivých jmen sečteny dávají také číslo 7. Prostě do celého kontextu byla vložena sedmička. Náhodná pravděpodobnost souvislosti je vyloučená a ani autoři se mezi sebou nemohli domluvit. Logika to vylučuje. Vždyť jen první biblická věta obsahuje 15 skutečností, které ukazují na skutečnost, že sedmička je klíčem. Náhoda je vyloučena úmyslně. Oni nevěděli proč to tak píší, prostě Bůh jim to tak vnuknul. Z toho vnuknutí vznikly srozumitelné odstavce. Šestatřicet skupin, které vykazují číslo 7. V dnešní době by si vytvoření takovéto „náhody“ vyžádalo šest měsíců intenzivní práce na počítači. Lidé to psali spontánně – inspirovaní Bohem, aniž by věděli co znamená a jaké posloupnosti představuje číslo 7. Za tím stála vysoká inteligence. Bůh může použít kohokoliv. První apoštolové byli obyčejní lidé bez vzdělání – rybáři.

Zcela negativním opakem jsou spiritisté. Ti kreslí nebo mluví ne sami za sebe, ale za někoho jiného. Je to takzvaná inspirace ďábelská.

Po celé Bibli jsou zázračné číselné obrazce. Jimi lze rozeznat vše co by člověk svévolně k biblickému slovu přidal. Dá se tak odhalit nepravost, protože ta vznikla v lidské mysli a ne z Boží inspirace. Bible je dílo jednoho a téhož Ducha. Je vědeckým důkazem Božské inspirace Hospodina. Je velkým dílem trvalé aktuálnosti v rukách lidstva.

Jsou zde ještě dvě otázky. Proč se ztratily původní rukopisy? Proč to Bůh dopustil? Aby se nestaly pouhými relikviemi. Lidé totiž mají schopnost takovéto věci uctívat, zbožňovat. Tyto relikvie vážily něco kolem dvou tun. Co by asi lidé udělali, kdyby takovéto relikvie měli dokazuje měděný had, který se stal předmětem modloslužby. Opisy – manuskripta však existují. Manuskripta jsou přesná, i když v některých jsou textové výpadky. Třeba v 15. a 16. kapitole Marka existovaly pochybnosti zda 16. kapitolu napsal Marek, nebo někdo jiný. Tato kapitola má však 32 souvislostí, které ukazují na číslo 7. Jan 8,1 má 28 souvislostí, které ukazují na číslo 7.

Závislostí na čísle 7 lze odhalit i necitlivost překladu v určitém verši kralické Bible. Je to v 3. Korintským 3. verš – lásky kdybych neměl… V Židům 4,9 platí sedmičková soustava.

Zajímavé je, že ze zákonitostí čísla 7 se setkáváme v běžném životě. Je: 7 základních barevných tónů, za 7 let lidské tělo mění strukturu, sedmý, čtrnáctý a dvacátý první den je u nemocného kritický. Těhotenství trvá 280 dnů, to znamená 7 x 40. Číslo 7 je vloženo i do přírody.

Je zajímavé, že tuto skutečnost objevil Dr. I. Painin, kalifornský profesor – původně ateista. Protože byl literárním kritikem, zabýval se profesně Biblí. Ta jej inspirovala k tomu, že při studiu opisu Písma svatého si místo písmen začal psát číslice. Z nahodilého studia vzniklo jeho celoživotní dílo. Popsal při něm 60 000 archů papírů. A v průběhu svého bádání se stal upřímným křesťanem.


Jenže nám nemohou stačit pouze nově objevené důkazy – vědecké skutečnosti… Musíme se naučit přijímat z Bible to, co nám Bůh chce říci, abychom byli ve svém nitru přímo osloveni. Zažijeme tak přímý důkaz Boží existence nezvratný a nezpochybnitelný, i když nevědecký. Bůh k nám hovoří. Stačí pouze naslouchat. Ne ušima, ale srdcem.

 

autor neznámý, bez (c)

Poslední komentáře
03.08.2013 11:39:56: Jsem racionalista zběhlý v matematice a teoretické fyzice. A na tohle mám názor ten, že když chce ně...
20.07.2007 09:48:17: A, přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Taxis Taylor...smiley${1}
13.07.2007 18:46:31: Dokaž to kámo ... smiley${1}
12.07.2007 14:29:18: Černoprdelnický demagogický blábolsmiley${1}
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.