Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Homepage

Nemoc zvaná mnohomluvnost

1. Kdo je mnohomluvností postižen:

lidé osamoceni, „všeználkové“, co chtějí do všeho mluvit, hysterici mluvící cokoli, jenom aby na sebe upoutali pozornost a i lidé, kteří jsou velice inteligentní a vzdělaní.

foto: v televizi toho namluví, mno ... alespoň je můžete kdykoliv vypnout,
(c) tajemníkův archiv

2. Co mnohomluvnost způsobuje:

Například v manželství mnohomluvnost způsobuje odpor k člověku který hodně mluví. Může způsobit i rozvrat manželství. Partner vyhledává samotu, nebo přátele, a pak je podezírán, že „někoho miluje“. To způsobuje, že mluvící ještě více mluví, aby to manželství „napravil“. Také záleží na tom, co ten člověk mluví. Pokud mluví pořád něco, co druhému „leze na nervy“, s čím nesouhlasí, tak je normální, když člověk, který si chce zachránit své zdraví utíká od mluvícího. Hypermluvící člověk nemůže dělat mluvčího celé rodiny, protože musí být kontrolován co mluví. (Hodně často tito lidé nemluví pravdu.) Nemůže mluvit za manželku a za své dospělé děti. Také tito lidé často prozrazují tajemství své i jiných. To taky vyvolává konflikty a nedůvěru. Pokud se mluvící nechce změnit se slovy – „Já už jiný nebudu“, tak může počítat s následky svého jednání.


3. Uplatnění:

práce v rádiu, v televizi, (můžete si je poslechnout anebo vypnout) politik, učitel, mluvčí…


4. Co mnohomluvnému hrozí:,

že ho lidi (i jeho rodina) nebudou brát jako autoritu (zvláště když slibuje a neplní), že lidi se mu budou vyhýbat (zvláště když je hádavý typ), že si s ním nikdo nebude chtít povídat, (když už zažil několik jeho monologů), že se mu nebude nikdo svěřovat, protože všechno „vyzvoní“ a že (pokud si to neuvědomí) zůstane osamocen.


5. Co mnohomluvný způsobuje:

Trápí svého partnera, který chce mít klid, nebo si chce v klidu něco dělat a ne poslouchat něco co už tisíckrát slyšel. Z toho se může vyvinout (pokud se člověk nechce hádat) v lepším případě jenom bolest hlavy, zvýšení krevního tlaku atd…


6. Léčba:

Podle závažnosti je dobré vyhledat psychologa, psychiatra nebo pastora. Bylo by také vhodné, kdyby v každém městě byl Hyde park. Pokud je člověk mnohomluvný a neumí pořádně jazyky, nejlepší by pro něj bylo, kdyby se sám přestěhoval do ciziny. Tam toho tolik nenamluví a vyléčí se. Když už se naučí tak dobře, že to přeroste do mnohomluvnosti, doporučuje se přestěhovat do jiného státu, kde se bude zase učit jiný cizí jazyk. Pokud není příliš talentovaný na jazyky, tak je naděje, že se z mnohomluvnosti vyléčí. Není to legrace, ale zoufalost některých trpících, co takto uvažují.


7. Co říká k mnohomluvnosti Bible, která obsahuje největší moudrost:

(Pokud je mnohomluvný křesťan, tak by se měl ve vlastním zájmu poučit a změnit, protože mnohomluvnost se ani Bohu nezamlouvá.)

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Přísloví 10,19;

V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. Přísloví 18, 21;

Utrhač, kudy chodí vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou. Přísloví 20,19;

Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením. Přísloví 21,23;

Je čas mlčet i čas mluvit. Kazatel 3,7b;

Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,1-2;

Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Nedovol svým ústům aby svedla ke hříchu tvé tělo, neříkej před Božím poslem: „To byl omyl.“ Proč se má Bůh rozlítit pro to, cos řekl, a zničit dílo tvých rukou? Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha! Kazatel 5,4-7;

Pamatujte si moji milovaní bratři: každý člověk ať je rychlý k naslouchání ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. List Jakubův 1,19;

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. List Jakubův 1, 26

autor: redakce tajemnik.osoba.cz

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.