Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Homepage

Povodně

Všichni zajisté víme, že v naší republice byly v srpnu 2002 mohutné záplavy.
Někteří mluví o více než stoleté vodě. Tento týden povodně řádí v Anglii. Náš dům voda obešla. Ostatní takové štěstí neměli. Pohled na pole plné vody mi připomenul právě povodně v České republice a můj článek, který jsem k této události napsal. Zde si ho můžete přečíst.

foto: silnice, rozvodněná řeka SevernMnozí lidé si jistě kladou otázky, proč vlastně Bůh mohl dopustit v naší
zemi takovou katastrofu ?

Věřící většinou říkají, že Bůh je miluje lidi. Pokud vycházíme z tohoto
faktu, musíme si položit otázku: Proč se to vlastně stalo ???
Bůh miluje člověka asi jako otec svoje dítě. Představte si takového chlápka,
který je se svým dítětem na zahradě. Dítě se stále snaží přelézt plot. Jeho
táta má strach, že se mu něco stane a proto ho okřikuje. Dítě ho však vůbec
neposlouchá. Co tedy ten táta udělá ? ... nafláká mu :) ... a proč mu
vlastně nafláká ? Protože to děcko vykonává takovou činnost, která se jeho
tátovi nelíbí a ještě navíc dělá, jako když neexistuje. Někdy se k Bohu
chováme podobně. Děláme si co chceme, a když nás Bůh okřikne, tak se snažíme
Ho neslyšet.

Co se vlastně Bohu na nás nelíbí ? Je jasné, že každý z nás hledá smysl
života. Často se upínáme na to, čemu dáváme přednost před jediným Bohem,
například majetek, drogy, alkohol, homosexualita, okultismus ...

Bůh nás miluje a nechce, abychom měli ve svém životě na prvním místě nějakou
věc nebo činnost, která by nám Boha nahrazovala. Pokud Boha přehlížíme a
chováme se tak, jako kdyby neexistoval (to platí i pro ateisty), co potom
tedy od Něho můžeme čekat ? ... to samé, co od toho táty ...

Myslíte si, že ten táta své dítě neměl rád ? Naopak měl strach z toho, že si
dítě na tom plotu něco udělá, stejně jako má Bůh o nás strach, protože nás
miluje.

... a proč teda když nás miluje tak dopustí povodeň ? Aby nám ukázal, že je
silný a může na světě udělat cokoliv ... takže žádná meterologická záhada.
Je to Jeho trest na lidi, kteří v Něho nevěří a chovají se, jako kdyby
neexistoval. Bůh dopustí takovou katastrofu z toho důvodu, aby si člověk
uvědomil, že není pánem svého života.

Bůh nedopustil povodeň na lidstvo poprvé. V Bibli můžeme číst příběh, jak
lidé to hodně přehnali svými hříchy a Bůh se rozhodl lidstvo vyhladit až na
jednu rodinu a všechna žvířata. Bůh to nechtěl udělat, ale musel.

Genesis 7:1  I řekl Hospodin Noemu: "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy,
neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. 2  Ze všech
zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze
zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 3  Také z
nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu
potomstvo na celé zemi, 4  neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který
potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo,
co jsem učinil." 5  Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. 6  Šest
set let bylo Noemu, když nastala potopa, vody na zemi. 7  Před vodami potopy
vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. 8  Z
čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se
plazí po zemi, 9  vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu
Bůh přikázal. 10  Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy.

Bůh dal lidem druhou šanci. Čekal, že se lidstvo poučí. Proto lidem slíbil,
že nikdy více takovou potopu neudělá.

Genesis 9:11  Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno
tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi." 12
Dále Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého
živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: 13  Položil jsem na
oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

Bůh dopustil povodně, ale nedopustil potopu světa, takže své slovo dodržel.

Mnoho lidí mělo možnost v Boha uvěřit, ale neučinili tak a dělali dál špatné
věci, které se Mu nelíbily. Bůh lidi miluje - dává Vám další šanci !

Smiřte se s Bohem a On se smíří s Vámi ! Je schopen Vám odpustit vše špatné.
Je schopen se o Vás postarat a mít s Vámi osobní vztah.

Vyhledejte křesťany (nebo mi napište maila) a zeptejte se jich, jakou mají
osobní zkušenost s Bohem.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.