Tajemníkův informační portál

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Vtípky

Školní řád

Novela školního řádu.

foto: učebna výpočetní techniky při vyučování (hokejová přestávka), tajemníkův archiv

V sychravých dnech chodí žák do školy jen proto, aby si odpočinul a seznámil
se s novými anekdotami.
Žáci chodí do školy kdy chtějí, nejlépe ve vyučování.
Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, žáci pozdraví lehkým
kývnutím hlavy a sundají nohy ze stolu.
Žáci ze třídy odchází libovolně.
Při vyučování leží žáci na lavici, nehrají-li ovšem karty.
Není-li žák spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky,
nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
Osoby, které žák potká, pozdraví hlasitým čau.Zásadně se nepřezouvá.
Je-li žák podrážděn, předseda třídy včas upozorní vyučujícího, aby žáka dále
nedráždil.
Žák ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je, když tak jen po hlavě.
Žák je ukázněn ke všem spolužákům, zajistí pivo, je-li na něm řada.
Žák hraje karty jenom o peníze, když to neumí, ostatní ho to naučí.
Žák svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.
Je-li žák opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.
Když žák něco rozbije, samozřejmě se nepřizná.
Za nepořádek ve třídě ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze
třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek,
dokončí tuto práci uklizečka nebo školnice.
Školní pomůcky nosí žák jen tehdy, chybí-li spolužák z jeho karetního
družstva.
Žák přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse.
Při písemkách opisuje žák z taháků nebo od spolužáků. Při ústním zkoušení
jsou všichni spolužáci povinni zkoušenému napovídat a učitel je povinen toto
napovídání ignorovat.
O přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna,
ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu.
Celá třída se účastní povinně pohřbu.
Na konci roku učitelé poděkují žákům za výdrž. Poté si žáci rozeberou školu.
Tak se i Vy přičiňte o dobrou pověst Vaší školy a važte si jí co nejvíce !
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.